Waarom kiezen voor zonnepanelen-energie

De zon is een oneindige bron van energie. Het enige dat we hoeven te doen is deze energie opvangen en omzetten in een voor ons bruikbare vorm. Zonnepanelen zetten zonne-energie om in elektriciteit. De keuze voor zonnepanelen is daarom een verstandige keuze.

Hieronder zetten we het waarom van zonne-energie voor u op een rij:

Minder afhankelijk worden van energieleveranciers;

Door te kiezen voor zonnepanelen wordt u minder afhankelijk van een energieleverancier. Alle stroom die met uw zonnepanelen opwekt, hoeft u niet af te nemen bij uw energieleverancier (salderen).

Meerwaarde woning of bedrijfspand;

Elke woning of bedrijfspand die voorzien is van een duurzame energiecentrale wordt meer waard en is aantrekkelijker om te verkopen en kopen. Hoe groot deze meerwaarde is, is van pand tot pand verschillend. De plaatsing van zonnepanelen is ook van invloed op het energielabel. De aanwezigheid van zonnepanelen kan ook van invloed zijn op het verkrijgen van een nieuwe hypotheek. Sommige hypotheekverstrekkers hanteren een extra rentekorting.

Reƫle terugverdientijd;

De prijzen van zonnepanelen blijven gestaag dalen door de steeds toenemende concurrentie en het daaruit voortvloeiende grotere aanbod. Daardoor wordt de terugverdientijd ook steeds korter. Op dit moment ligt de terugverdientijd tussen de 5 en 8 jaar. Een en ander is uiteraard afhankelijk van de omvang van het systeem en de opbrengst die daarmee gehaald kan worden. Hoe lang de terugverdien tijd in uw situatie is, rekenen wij graag voor u uit.

Subsidiemogelijkheden en leningen;

Er zijn diverse subsidieregelingen en leningsmogelijkheden voor duurzame energie voor particulieren en bedrijven. Er zijn zowel lang lopende subsidies als aanschafsubsidies en aantrekkelijke (energiebespaar)leningsmogelijkheden. Met een subsidie kunt u uw investering nog sneller terugverdienen. Met een lening kunt u zonder eigen geld of met beperkte eigen middelen toch profiteren van de voordelen van zonne-energie.

Belastingvoordeel;

Als u als particulier of als bedrijf zonnepanelen koopt, kunt u de BTW op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst

Een bijdrage leveren aan een beter milieu.

Met de opwekking van zonne-energie kunt u een bijdrage leveren aan een beter milieu. Door stroom op te wekken uit de zon doet u minder beroep op het verbruik van fossiele brandstoffen als gas, olie en kolen. Daarbij is de zon gratis en onuitputtelijk. Het grote voordeel van het opwekken van stroom in zonnepanelen is dat geen CO2 en andere schadelijke stoffen vrijkomen.
Bij de fabricage van zonnepanelen worden energie en grondstoffen gebruikt. Ook dat gaat gepaard met de uitstoot van CO2. Dit wordt echter ruimschoots gecompenseerd door de besparing op CO2 uitstoot doordat minder energie behoeft te worden opgewekt uit fossiele brandstoffen. Bovendien staat de CO2 uitstoot die bij de fabricage van zonnepanelen wordt gebruikt in geen verhouding tot de CO2 uitstoot die vrijkomt bij de winning van fossiele brandstofeen. In 2 tot 3 jaar heeft een zonnepaneel al meer CO2-uitstoot bespaard dan het kostte om het paneel te fabriceren. Daarna leveren zonnepanelen alleen nog maar milieuvoordeel op!